Miễn trừ trách nhiệm

Bong88.BID

Chính sách Miễn trừ trách nhiệm này nhằm mục đích làm rõ các điều khoản và điều kiện sử dụng website https://bong88.bid, đồng thời giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với các thông tin và dịch vụ được cung cấp trên website mà chúng tôi cung cấp tới khách hàng truy cập:

Miễn trừ trách nhiệm

1

Miễn trừ về nội dung: Các thông tin trên website https://bong88.bid được cung cấp cho mục đích tham khảo và mang tính chất chung. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, cập nhật hoặc phù hợp của thông tin cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Người dùng tự chịu trách nhiệm cho việc đánh giá và sử dụng thông tin trên website https://bong88.bid.

2

Miễn trừ trách nhiệm về dịch vụ: Website có thể cung cấp một số dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở: liên kết đến các trang web khác, công cụ dự đoán. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hiệu quả, an toàn hoặc liên tục của các dịch vụ này. Người dùng tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các dịch vụ trên website này.

3

Miễn trừ trách nhiệm về liên kết: Tại https://bong88.bid có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung, tính chính xác hoặc hoạt động của các trang web được liên kết. Người dùng tự chịu trách nhiệm cho việc truy cập và sử dụng các trang web được liên kết.

4

Miễn trừ trách nhiệm về rủi ro khi sử dụng Website: Mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tổn thất trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ việc sử dụng web hoặc các dịch vụ được cung cấp trên Web. Quyền lợi của người dùng được giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế các dịch vụ bị lỗi.

5

Về bản quyền Websites: Nội dung trên website được bảo vệ bởi luật bản quyền. Người dùng không được phép sao chép, phân phối, truyền tải, sửa đổi, trưng bày hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên website cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

6

Chính sách thay đổi: Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Miễn trừ trách nhiệm này bất cứ lúc nào. Người dùng nên thường xuyên kiểm tra Chính sách Miễn trừ trách nhiệm này để cập nhật những thay đổi mới nhất.

7

Điều khoản Chấp thuận khi sử dụng website: Việc sử dụng website của người dùng đồng nghĩa với việc chấp thuận Chính sách Miễn trừ trách nhiệm này.

8

Liên hệ chúng tôi: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp sau đây.

Thông tin liên hệ

  • Liên hệ: Bong88.BID
  • Trang web: https://bong88.bid
  • Điện thoại: 0945426941
  • Email: Contacts@Bong88.BID.
  • Địa chỉ: Văn phòng Bong88.BID – Tầng 16, Tòa nhà Thăng Long Tower, Số 98 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam, 10000.
  • Chỉ đường: Google Maps.
FUN88 Khuyến mãi nạp tiền lần đầu lên tới 6 Triệu VNĐ cá cược Euro 2024ĐĂNG KÝ
+